Det er vigtigt, at man passer på sig selv, når man arbejder. Hvis man ikke har det overblik, og skaber en bestemt rutine til sig selv, kan man ende med at få stress, hvilket kan påvirke ens humør og dermed påvirke sine kollegaer. Hvis du vil læse mere om generel sundhed, så kan du med fordel læse mere her.

Vigtigt at have indflydelse på sine arbejdsopgaver

En af de vigtigste faktorer for ens trivsel på arbejdspladsen er medarbejderdeltagelse. Det er vigtigt at have indflydelse på ens opgaver og arbejdsdag, samt at ens leder tager en med på råd og prøver at tage hensyn til ens input. 

Som dansker er man vant til at bo i et samfund, hvor man bliver hørt og har en demokratisk tilgang til tingene. Derfor kan det virke underligt at komme ind på en arbejdsplads, hvor der gælder andre regler. Hvis man ikke føler, at man bliver hørt, er det vigtigt at tage en snak med ens chef og fortælle, hvordan man har det.

Det er vigtigt at forklare, hvordan man optimalt ser ens arbejdsdag og ens opgaver, og samtidig præsentere en løsning på, hvordan man kan opfylde egne ønsker, samtidig med at man lever op til ens chefs forventninger til, hvad man skal levere.

Få frihed til at løse arbejdsopgaver mere fleksibelt

Fleksibiliteten på en arbejdsplads skal være inden for fastsatte rammer og ikke overlades til den enkelte medarbejder. Det er en fordel for både medarbejder og arbejdsplads, hvis rammerne kan justeres for at imødekomme den enkelte medarbejders behov, så længe målet nås. Det er vigtigt at tale med din chef om, hvordan du trives bedst på arbejdspladsen. 

Hvis du mener, at din arbejdsrytme fungerer bedst med mulighed for at arbejde hjemmefra eller have fleksible mødetider, kan du spørge din chef, om det er muligt, så længe du leverer det forventede arbejde. Det er dog vigtigt at have et kritisk blik på, hvad der forventes af dig, da tidspresset er en stor udfordring på arbejdsmarkedet. Hvis det er nødvendigt at nå mere, end det er rimeligt, er det vigtigt at tale med din chef om forventningerne til dig. Det er langt lettere at levere arbejde, når du ved, hvad der forventes, så lav klare aftaler om, hvor meget arbejde der er på dit bord.

Anerkendelse er vigtigt, når det er fortjent

Forskning inden for arbejdsmiljø viser, at anerkendelse fra ens overordnede er en af ​​de vigtigste faktorer for trivsel på arbejdspladsen. Anerkendelse er en afgørende del af menneskelig udvikling, og det starter allerede i barndommen med anerkendelse fra forældre og venner, og fortsætter på arbejdspladsen. 

Ros og respekt fra ledelsen er en bekræftelse på, at du udfører dit arbejde godt, og det kan give dig trivsel på arbejdspladsen. Hvis du føler, at du mangler anerkendelse, er det vigtigt at tale med din chef under din medarbejder-samtale eller tale med din tillidsmand om det, så dine nærmeste overordnede bliver opmærksomme på dine behov.

glade kollegaer, der kigger på en skærm

Godt forhold og støtte fra kollegaerne

Det er af afgørende betydning for trivslen på arbejdspladsen, at du har et godt forhold til dine kollegaer. Relationerne mellem kollegaer omfatter mere end blot det sociale aspekt. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til, at dine kollegaer vil støtte dig, hvis du oplever problemer, og at du kan få den hjælp, du har brug for, når du har brug for den. 

Der er forskellige former for støtte. Følelsesmæssig støtte omhandler problemer, du kan have i dit personlige liv. Professionel støtte indebærer hjælp til en specifik arbejdsopgave. Og praktisk støtte kan være en anden form for hjælp, som kan hjælpe dig med at få styr på dine mange to-do’s, selvom dine kollegaer måske ikke kan hjælpe dig med den konkrete opgave.

Du og dine kollegaer er nøglepersoner i hinandens arbejdsmiljø, og det er vigtigt, at I giver hinanden støtte og anerkendelse som kollegaer. Både du og dine kollegaer skal være opmærksomme på at tilbyde støtte og hjælp, når det er nødvendigt, og skabe en positiv og samarbejdsvillig atmosfære på arbejdspladsen.