Hvordan kan separatkloakring hjælpe dig med ?

Oversvømmelse: 

I Danmark oplever man at uvejret svinger en del, hvilket også resulterer i at mange har oplevet at man hat fået en oversvømmelse i ens husstand. Når man har en bolig som ligger lavt, kan man ved et omfangsdræn undgå at få store mængder af vand. Hvad er et omfangsdrøn? Det er et rør, som ligger rundt om ejendommen. Når der er disse store regnskyl, vil drænet optage en masse af vandet, for at det ikke når ind til huset. 

Skadedyr: 

Rotter skaber flere skader når der har været oversvømmelser, men med en TV-inspektion vil man kun gennemgå hele ens rørsystem under grunden og derfra finde nøjagtigt hvad problemet er. Rotter kan også skabe forskellige former for lugtgener, som også kan skabe stor skade i dine kloakrør. Det er vigtigt at finde problemet hurtigt, for at problemet ikke kommer igen. En løsning kan også være at en kloakmester opsætter rottespærre i afløbene, som vil gøre at rotterne ikke kan trænge ind i en bolig.  

Miljøvenlige: 

Ved at gøre brug af separatkloakring kan man hjælpe miljøet en hel del. Kloakrøret deles op i to, hvor den ene del leder spildevand fra husholdningen ti let rensningsanlæg, og det andet rør leder det rene regnvand tilbage i naturen. På denne måde undgår man at rense det rene regnvand, hvilket aflaster rensningsanlægget

Hvorfor skal du gøre brug af separatkloakering?

I et land som Danmark er der store mængder nedbør og en masse regn, som skal ryge et sted hen, for at det kan forsvindes. Det derfor en god ide at få lavet en kloak separingen. At få lavet en separatkloakring, gør at kloakrøret deles op i to dele, hvor der spildevand igennem regnvand og husstanden. Det vil vise sig at disse to dele giver en god effekt, da man vil undgå at ens kloak skulle stoppe eller få en oversvømmelse.

Det næsten i alle kommune blevet et lovkrav at man skal benytte sig af separatklokaing, og det gælder især husejer, som har deres egen kloak. Lovkravet er trådt i kraft, da de nuværende kloakker ikke kan klare den store mængde vand vi udleder i. Det netop af den årsag at man oplever oversvømmelse i de diverse steder, efter de skybrud som der er i Danmark.

Dygtig og kompetent kloakmester

Har du brug for en dygtig og kompetent kloakmester til din opgave, kan du se nærmere her J E Hansen entreprenør ApS.